โปรแกรมศึกษาระดับมหาวิทยาลัย


Marriott Vacations Worldwide ให้โอกาสพิเศษแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเพื่อเข้าร่วมในโปรแกรมการฝึกงานและพัฒนาการจัดการที่สถานที่และรีสอร์ท Marriott Vacation Club® ที่สวยงาม และที่สำนักงานของบริษัท (หากพร้อม)

โปรแกรมนี้จะสร้างบรรยากาศที่น่าประทับใจมากจนกระทั่งนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโปรแกรมพัฒนาการจัดการส่วนใหญ่มาจากโปรแกรมฝึกงาน Marriott Vacations Worldwide

สิทธิประโยชน์ต่างๆ ได้แก่

 • การฝึกงานแบบได้รับค่าตอบแทน
 • โอกาสแรกสู่เส้นทางอาชีพด้านการให้บริการ
 • โอกาสและแรงจูงใจอย่างต่อเนื่องเพื่อการเรียนรู้ พัฒนา และเติบโต
 • ประสบการณ์อันมีค่าจากการดำเนินการจริงในส่วนงานต่างๆ
 • โอกาสสู่การจ้างงานแบบเต็มเวลา
 • ได้เรียนรู้ในบรรยากาศรีสอร์ทที่สวยงาม

เอกสาร PDF สำหรับดาวน์โหลด:

College Intern Flyer

Management Development Program Flyer

Internship Descriptions by Department

Winter/Spring College Program Locations

Summer College Program Locations

Virtual College Recruiting Events


Video Img


คู่มือกระบวนการคัดเลือกการฝึกงาน

ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมการจัดการฤดูหนาว/ฤดูใบไม้ผลิ

Online Application: August-November

Telephone and Campus Interviews: August-December

Offers Made: September-December

Internship Start: December-February

Internship End: 3-6 Month Program

ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมการจัดการฤดูร้อน

Online Application: December-April

Telephone and Campus Interviews: January-April

Offers Made: February-May

Internship Start: May-June

Internship End: 3-6 Month Program

คู่มือกระบวนการคัดเลือกโปรแกรมพัฒนาการจัดการ

ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมการจัดการฤดูหนาว/ฤดูใบไม้ผลิ

Online Application: August-October

Telephone and Campus Interviews: August-October

Property Leadership Interview: September-November

Offers Made: October-November

MDP Start: December-March

MDP End: 6-12 Month Program

ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมการจัดการฤดูร้อน

Online Application: December-April

Telephone and Campus Interviews: December-April

Property Leadership Interview: February-April

Offers Made: March-May

MDP Start: May-June

MDP End: 6-12 Month Program

College Img
College Infographic

10 Things every Jobseeker Should Consider

 1. Location
 2. Opportunities for Growth
 3. The Fun Factor
 4. Dealable Dress Code
 5. Do people enjoy what the company produces?
 6. Is it a product that you feel passionate about?
 7. Environmental Impact
 8. Benefits & Perks
 9. Does the Company take care of its Employees?
 10. Salary

โปรแกรมศึกษาระดับมหาวิทยาลัย:

^desktop_facets^
No jobs found using the supplied criteria.