ตำแหน่งที่น่าสนใจ


ฝ่ายปฏิบัติการรีสอร์ท
  • บริกร, แม่บ้าน
ฝ่ายการตลาดและขาย
  • เจ้าหน้าที่ขาย
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
  • เจ้าหน้าที่และผู้ดูแลระบบทรัพยากรบุคคล
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • ฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิค, ช่างเทคนิคประจำสถานที่
ฝ่ายบริการเจ้าของ
  • ที่ปรึกษาวางแผนวันหยุด, ที่ปรึกษาสนับสนุนการบริการ
ฝ่ายบริการการเงิน
  • ผู้ช่วยฝ่ายบัญชีการติดตาม
iPSM (นวัตกรรม, การวางแผน, การจัดหา, การสร้างกำไรสูงสุด)
  • ผู้ประสานงานรายได้, ผู้จัดการด้านรายได้
ฝ่ายการเงิน
  • นักบัญชี, เจ้าหน้าที่การค้า
France Img1France Img2

โปรแกรมเพื่อความเป็นอยู่ที่ดี


Europe Pic

เรามุ่งมั่นเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของทีมงาน ซึ่งเป็นหนึ่งในคุณค่าหลัก 7 ประการและเป็นสิ่งที่ยึดมั่นกันเสมอมาที่ Marriott Vacations Worldwide ในปี 2016 ภูมิภาคยุโรป/ตะวันออกกลางได้ดำเนินการ ‘โปรแกรมเพื่อความเป็นอยู่ที่ดี’ โดยโปรแกรมนี้จะแสดงถึงความมุ่งมั่นของเราในการจัดการตามแนวทางเพื่อให้ทีมงานมีความเป็นอยู่ที่ดี และสมานสามัคคีจากทุกแผนกทุกทีมที่มีบทบาทสำคัญที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและความเป็นอยู่ของทีมงาน และปัจจุบันนี้ เราก็ประสบความสำเร็จและได้รับความสนุกสนานเป็นอย่างมาก!

การยอมรับ


Europe Logo

Marriott Vacations Worldwide ได้รับการยอมรับเป็นอย่างดีเสมอมาภายในภูมิภาคยุโรป/ตะวันออกกลาง ได้แก่

โปรแกรมผู้ว่าจ้างที่ดีที่สุด Aon – "ผู้ชนะในกลุ่มประเทศ" – ในกลุ่มประเทศฝรั่งเศส ไอร์แลนด์ สเปน สาธารณรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และสหราชอาณาจักร

งานในภูมิภาคยุโรป/ตะวันออกกลางมีดังนี้:

^desktop_facets^
No jobs found using the supplied criteria.