ตำแหน่งที่น่าสนใจ


ฝ่ายปฏิบัติการรีสอร์ท
  • บริกร, แม่บ้าน
ฝ่ายการตลาดและขาย
  • เจ้าหน้าที่ขาย
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
  • เจ้าหน้าที่และผู้ดูแลระบบทรัพยากรบุคคล
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • ฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิค, ช่างเทคนิคประจำสถานที่
ฝ่ายบริการเจ้าของ
  • ที่ปรึกษาวางแผนวันหยุด, ที่ปรึกษาสนับสนุนการบริการ
ฝ่ายบริการการเงิน
  • ผู้ช่วยฝ่ายบัญชีการติดตาม
iPSM (นวัตกรรม, การวางแผน, การจัดหา, การสร้างกำไรสูงสุด)
  • ผู้ประสานงานรายได้, ผู้จัดการด้านรายได้
ฝ่ายการเงิน
  • นักบัญชี, เจ้าหน้าที่การค้า
France Img1France Img2

โปรแกรมเพื่อความเป็นอยู่ที่ดี


Europe Pic

เรามุ่งมั่นเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของทีมงาน ซึ่งเป็นหนึ่งในคุณค่าหลัก 7 ประการและเป็นสิ่งที่ยึดมั่นกันเสมอมาที่ Marriott Vacations Worldwide ในปี 2016 ภูมิภาคยุโรป/ตะวันออกกลางได้ดำเนินการ ‘โปรแกรมเพื่อความเป็นอยู่ที่ดี’ โดยโปรแกรมนี้จะแสดงถึงความมุ่งมั่นของเราในการจัดการตามแนวทางเพื่อให้ทีมงานมีความเป็นอยู่ที่ดี และสมานสามัคคีจากทุกแผนกทุกทีมที่มีบทบาทสำคัญที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและความเป็นอยู่ของทีมงาน และปัจจุบันนี้ เราก็ประสบความสำเร็จและได้รับความสนุกสนานเป็นอย่างมาก!

การยอมรับ


Europe Logo

Marriott Vacations Worldwide ได้รับการยอมรับเป็นอย่างดีเสมอมาภายในภูมิภาคยุโรป/ตะวันออกกลาง ได้แก่

โปรแกรมผู้ว่าจ้างที่ดีที่สุด Aon – "ผู้ชนะในกลุ่มประเทศ" – ในกลุ่มประเทศฝรั่งเศส ไอร์แลนด์ สเปน สาธารณรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และสหราชอาณาจักร

งานในภูมิภาคยุโรป/ตะวันออกกลางมีดังนี้:

Accounting Clerk
Playa Andaluza
Ctra. de Cadiz, km 168
2/11/2020
Femme de chambre/Valet de Chambre
Village dlle de France
Allee de L Orme Road
2/10/2020
Kitchen Trainee H/F
Village dlle de France
Allee de L Orme Road
2/11/2020
F&B Trainee H/F
Village dlle de France
Allee de L Orme Road
2/11/2020
Equipier Polyvalent H/F
Village dlle de France
Allee de L Orme Road
2/11/2020
Coordinateur/trice ASGARD H/F
Village dlle de France
Allee de L Orme Road
2/11/2020
Equipier Polyvalent
Village dlle de France
Allee de L Orme Road
2/11/2020
Bar trainee H/F
Village dlle de France
Allee de L Orme Road
2/11/2020
Housekeeping Manager H/F
Village dlle de France
Allee de L Orme Road
2/14/2020
Concierge H/F
Village dlle de France
Allee de L Orme Road
2/14/2020
Receptionist H/F
Village dlle de France
Allee de L Orme Road
2/14/2020
Stagiaire Reception H/F
Village dlle de France
Allee de L Orme Road
2/18/2020
Housekeeper H/F
Village dlle de France
Allee de L Orme Road
2/24/2020
Housekeeper
Village dlle de France
Allee de L Orme Road
2/24/2020
Holiday Planning Counselor (Specified purpose)
MVW CORK SERVICING OFFICE
4700 Cork Airport Business Park
2/4/2020
Customer Service Representative - Spanish speaking
MVW CORK SERVICING OFFICE
4700 Cork Airport Business Park
2/19/2020
Customer Service Representative IRL
MVW CORK SERVICING OFFICE
4700 Cork Airport Business Park
2/19/2020
Room Server
47 Park Street GRC
47 Park Street
2/17/2020
Chef de Partie
47 Park Street GRC
47 Park Street
2/21/2020
Telemarketer
CDS Sales and Marketing Team
District Crta De Cadiz, 168
1/29/2020
Market Place Trainee
Village dlle de France
Allee de L Orme Road
2/3/2020
HR Generalist
Village dlle de France
Allee de L Orme Road
2/7/2020
night audit H/F
Village dlle de France
Allee de L Orme Road
2/9/2020
Responsable Comptabilité H/F
Village dlle de France
Allee de L Orme Road
2/2/2020
Assistant Chief Engineer
Village dlle de France
Allee de L Orme Road
2/9/2020
Cuisinier(ière) H/F
Village dlle de France
Allee de L Orme Road
2/24/2020
membership advisor
MVW CORK SERVICING OFFICE
4700 Cork Airport Business Park
2/21/2020
Houseman / Mozo de habitaciones
Club Son Antem
Carretera Ma 19
1/27/2020
Member Service Liaison
MVW CORK SERVICING OFFICE
4700 Cork Airport Business Park
1/30/2020
No jobs found using the supplied criteria.