วัฒนธรรมของเราเต็มไปด้วยสนุกสนานและเป็นแหล่งที่มาของความยอดเยี่ยม


เติบโต ก้าวหน้า และใส่ใจ ไม่ใช่เป็นเพียงแค่คำดีๆ แต่มันคือปรัชญาที่เรายึดมั่นและสร้างสรรค์ให้เป็นจริงในทุกวัน

Culture Img
Logo Img2

เติบโต


จดจำคุณค่าของทีมงาน Marriott Vacations Worldwide ทั้งหมดและยกย่องให้เป็นสินทรัพย์ที่สำคัญที่สุดต่อบริษัท ส่งเสริมให้มีการเติบโตทั้งในแง่ส่วนตัวและในระดับมืออาชีพไม่ว่าจะเป็นระดับใด พร้อมทั้งสนับสนุนวัฒนธรรมของการสร้างนวัตกรรมด้วยการเปิดโอกาสให้ทีมงานได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านธุรกิจซึ่งกันและกัน

Logo Img3

ก้าวหน้า


สนับสนุนให้ทีมงานมีความเป็นอยู่ที่ดีผ่านโปรแกรมการศึกษาที่สนุกสนานในขณะเดียวกันก็เฉลิมฉลองสปิริต ความภาคภูมิใจ และความเป็นเอกภาพของบริษัท

Logo Img4

ใส่ใจ


ยึดมั่นกับความรับผิดชอบต่อชุมชนอย่างต่อเนื่องและความยั่งยืนของโลกด้วยการสร้างแรงบันดาลใจให้กับทีมงานในการสละเวลาและความสามารถในการให้บริการผู้คนที่ต้องการความช่วยเหลือ

รากฐานของการเติบโต ก้าวหน้า และใส่ใจคือคุณค่า 7 ประการที่เปรียบได้กับแนวทางสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำ คุณค่าเหล่านี้คือสิ่งที่แสดงว่าเราเป็นใครและเรามีความเชื่ออย่างไร...

Culture Photo1
  • เรามุ่งมั่นให้ทีมงานมีความเป็นอยู่ที่ดี
  • เราให้คุณค่าและเคารพตัวตนของทุกคน
  • เรายึดมั่นในสปิริตของการบริการ
  • เราตั้งใจทำให้ดียิ่งกว่าเดิมและมากกว่าเดิมเสมอ
  • เราเชื่อมั่นในการทำสิ่งที่ถูกต้อง
  • เรามุ่งมั่นสู่ความสำเร็จ
  • เราพร้อมปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คน

“ผู้ชนะในกลุ่มประเทศ” ในโปรแกรมผู้ว่าจ้างที่ดีที่สุด Aon Hewitt


ในกลุ่มประเทศอารูบา ออสเตรเลีย ฝรั่งเศส ไอร์แลนด์ สเปน ไทย สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา

Culture Map

สัปดาห์แห่งการชื่นชมทีมงาน


Marriott Vacations Worldwide เฉลิมฉลองหนึ่งสัปดาห์เต็มในแต่ละปีเพื่อแสดงความชื่นชมต่อทีมงานของเราทั่วโลก

ใส่ใจ


ทีมงานทั่วโลกจะให้บริการแก่ชุมชนที่ตนอาศัยและทำงาน #theMVWay

สุขภาพของเด็กๆ


Culture Children
Culture Caring
Culture Torch

การรวบรวมอาหาร


Culture Feeding
Culture Harvest

ริเริ่มโครงการสีเขียว


Culture Clean
Culture Audubon

การช่วยเหลือทหารผ่านศึก


Culture Oncourse